Zurueck zur Hauptseite


Zurueck zur Seite "Lerntexte"


Abschnitt 1 (von 6)

chao2 xian3 wai4 wu4 sheng3 2 yue4 10 ri4 fa1 biao3 sheng1 ming2 cheng1 , you2 yu2 mei3 guo2 ji4 xu4 dui4 chao2 xian3 cai3 qu3 di2 shi4 zheng4 ce4 , chao2 xian3 jue2 ding4 wu2 xian4 qi1 zhong1 zhi3 can1 jia1 liu4 fang1 hui4 tan2 . sheng1 ming2 hai2 shuo1 , chao2 xian3 yi3 jing1 zhi4 zao4 chu1 yong4 yu2 zi4 wei4 de5 he2 wu3 qi4 .

    chao2 cheng1 mei2 you3 li3 you2 tan2 pan4

    mei3 guo2 fu4 ze2 wu3 qi4 kong4 zhi4 he2 guo2 ji4 an1 quan2 shi4 wu4 de5 fu4 guo2 wu4 qing1 bo2 er3 dun4 10 ri4 zao3 xie1 shi2 hou4 gao4 su5 ji4 zhe3 , mei3 guo2 sui2 shi2 zhun3 bei4 hui1 fu4 liu4 fang1 hui4 tan2 .

    dan4 chao2 xian3 zhong1 yang1 tong1 xun4 she4 shuo1 , chao2 xian3 zheng4 fu3 ren4 wei2 xian4 zai4 mei2 you3 li3 you2 ji4 xu4 jin4 xing2 hui4 tan2 . chao2 zhong1 she4 yuan2 yin3 chao2 xian3 wai4 wu4 sheng3 de5 sheng1 ming2 shuo1 : " wo3 men5 xi1 wang4 ju3 xing2 liu4 fang1 hui4 tan2 , dan4 wo3 men5 bu4 de2 bu4 wu2 xian4 qi1 zhong1 zhi3 can1 jia1 tan2 pan4 , zhi2 dao4 wo3 men5 ren4 wei2 you3 li3 you2 can1 jia1 hui4 tan2 , er2 qie3 zhe4 ge4 hui4 tan2 neng2 gou4 qu3 de2 ji1 ji2 cheng2 guo3 de5 shi2 hou4 . "


weiter zu Abschnitt 2