Zurueck zur Hauptseite


Zurueck zur Seite "Lerntexte"


Abschnitt 2 (von 6) 

    sheng1 ming2 zhi3 ze2 bu4 shi2 zheng4 fu3 zai4 di4 er4 ren4 qi1 nei4 reng2 ran2 dui4 chao2 xian3 cai3 qu3 di2 shi4 zheng4 ce4 , mou2 qiu2 zai4 chao2 xian3 shi2 xian4 " zheng4 quan2 geng1 die2 " , cheng1 zhei4 shi4 zao4 cheng2 chao2 xian3 ju4 jue2 can1 jia1 hui4 tan2 de5 zhu3 yao4 yuan2 yin1 . sheng1 ming2 shuo1 : " bu4 shi2 zheng4 fu3 ba3 ta1 de5 dui4 hua4 huo3 ban4 chao2 xian3 min2 zhu3 zhu3 yi4 ren2 min2 gong4 he2 guo2 cheng1 wei4 yi1 ge4 ` bao4 zheng4 ju4 dian3 ' , zhei4 biao3 ming2 le5 qi2 di2 dui4 zheng4 ce4 , zhe4 使 shi3 de2 chao2 xian3 mei2 you3 li3 you2 can1 jia1 liu4 fang1 hui4 tan2 . "

    jie2 zhi4 qu4 nian2 6 yue4 , ban4 dao3 he2 wen4 ti2 liu4 fang1 hui4 tan2 zai4 zhong1 guo2 zheng4 fu3 de5 zhu3 chi2 xia4 yi3 jing1 ju3 xing2 guo4 3 lun2 . yuan2 ding4 qu4 nian2 9 yue4 zai4 bei3 jing1 ju3 xing2 de5 di4 si4 lun2 hui4 tan2 yin1 chao2 xian3 zhi3 ze2 mei3 guo2 feng4 xing2 di2 shi4 chao2 xian3 de5 zheng4 ce4 er2 wei4 neng2 ju3 xing2 .


weiter zu Abschnitt 3