Zurueck zur Hauptseite


Zurueck zur Seite "Lerntexte"


Abschnitt 3 (von 6)

      ci3 hou4 , mei3 guo2 duo1 ci4 biao3 shi4 xi1 wang4 liu4 fang1 hui4 tan2 neng2 hui1 fu4 jin4 xing2 , bing4 biao3 shi4 xi1 wang4 tong1 guo4 wai4 jiao1 shou3 duan4 jie3 jue2 ban4 dao3 he2 wen4 ti2 . mei3 guo2 guo2 hui4 yi4 yuan2 dai4 biao3 tuan2 1 yue4 zhong1 xun2 访 fang3 wen4 chao2 xian3 , xiang4 chao2 fang1 biao3 ming2 mei3 guo2 " bu4 di2 shi4 chao2 xian3 , wu2 yi4 qin1 fan4 chao2 xian3 , bu4 ji4 hua4 dian1 fu4 chao2 xian3 " de5 li4 chang3 . shang4 xing1 qi1 , zong3 tong3 bu4 shi2 pai4 chu1 te4 使 shi3 qian2 wang3 zhong1 guo2 , han2 guo2 he2 ri4 ben3 , zhuan1 men2 tao3 lun4 ban4 dao3 he2 wen4 ti2 . chao2 fang1 ceng2 biao3 shi4 , ru2 guo3 xin1 yi1 jie4 bu4 shi2 zheng4 fu3 dui4 chao2 zheng4 ce4 zheng4 ru2 mei3 guo2 guo2 hui4 yi4 yuan2 dai4 biao3 tuan2 suo3 yan2 , chao2 xian3 yi1 ding4 hui4 nu3 li4 jie3 jue2 bao1 kuo4 he2 wen4 ti2 he2 liu4 fang1 hui4 tan2 zai4 nei4 de5 yi2 qie4 xuan2 er2 wei4 jue2 de5 wen4 ti2 .


weiter zu Abschnitt 4