Zurueck zur Hauptseite


Zurueck zur Seite "Lerntexte"


Abschnitt 4 (von 6) 

    zhi4 zao4 he2 wu3 bao3 wei4 guo2 jia1

    chao2 xian3 wai4 wu4 sheng3 zai4 sheng1 ming2 zhong4 shuo1 , bu4 shi2 lian2 ren4 hou4 suo3 zuo4 de5 jiu4 zhi2 yan3 shuo1 he2 guo2 qing2 zi1 wen2 yi3 ji2 mei3 guo2 guo2 wu4 qing1 zai4 guo2 hui4 ting1 zheng4 hui4 shang4 de5 jiang3 hua4 biao3 ming2 , mei3 guo2 zheng4 fu3 jiang1 cai3 qu3 bu4 yu4 chao2 xian3 " gong4 cun2 " de5 zheng4 ce4 . zai4 guo4 qu5 bu4 shi2 zhi2 zheng4 de5 4 nian2 zhong1 , chao2 xian3 yi3 jing1 biao3 xian4 chu1 le5 zui4 da4 xian4 du4 de5 rong2 ren3 he2 nai4 xin1 , chao2 xian3 bu4 hui4 ye3 bu4 xu1 yao4 zai4 zhe4 yang4 ren3 shou4 4 nian2 .

    sheng1 ming2 shuo1 : " mei3 guo2 zheng4 fu3 yi3 jing1 bao4 lu4 le5 qi2 bu4 xi2 yi2 qie4 dai4 jia4 dian1 fu4 chao2 xian3 min2 zhu3 zhu3 yi4 ren2 min2 gong4 he2 guo2 zheng4 zhi4 zhi4 du4 de5 qi3 tu2 , bing4 yong4 he2 da4 bang4 jia1 yi3 wei1 xie2 . zhei4 po4 使 shi3 wo3 men5 cai3 qu3 cuo4 shi1 jia1 qiang2 he2 wu3 ku4 , yi3 bao3 wei4 chao3 xian3 ren2 min2 xuan3 ze2 de5 yi4 shi4 xing2 tai4 , ti3 zhi4 , zi4 you2 he2 min2 zhu3 . "


weiter zu Abschnitt 5