Zurueck zur Hauptseite


Zurueck zur Seite "Lerntexte"


Abschnitt 5 (von 6)

      sheng1 ming2 shuo1 : " wo3 men5 yi3 jing1 cai3 qu3 guo3 duan4 xing2 dong4 退 tui4 chu1 < bu4 kuo4 san4 he2 wu3 qi4 tiao2 yue1 > , bing4 yi3 jing1 zhi4 zao4 le5 yong4 yu2 zi4 wei4 de5 he2 wu3 qi4 , yi3 ying4 dui4 bu4 shi2 zheng4 fu3 yi1 guan4 gong1 ran2 gu1 li4 he2 da3 ya1 chao2 xian3 min2 zhu3 zhu3 yi4 ren2 min2 gong4 he2 guo2 de5 zheng4 ce4 . wo3 men5 de5 he2 wu3 qi4 zai4 ren4 he2 qing2 kuang4 xia4 dou1 jiang1 shi4 zhi3 yong4 yu2 zi4 wei4 de5 he2 wei1 she4 li4 liang4 . mu4 qian2 de5 xian4 shi2 biao3 ming2 , zhi3 you3 qiang2 da4 de5 li4 liang5 cai2 neng2 bao3 wei4 zheng4 yi4 he2 zhen1 li3 . "

    chao2 xian3 wai4 wu4 sheng3 zai4 sheng1 ming2 zhong1 qiang2 diao4 , chao2 xian3 zheng4 fu3 zai4 he2 wen4 ti2 shang4 de5 yuan2 ze2 li4 chang2 reng2 ran2 shi4 tong1 guo4 dui4 hua4 he2 tan2 pan4 jie3 jue2 zheng1 duan1 , qi2 shi2 xian4 chao2 xian3 ban4 dao3 wu2 he2 hua4 de5 zui4 zhong1 mu4 biao1 ye3 cong2 wei4 gai3 bian4 .


weiter zu Abschnitt 6